Pokličite nas
031 213 314

CENIK

CENIK ODVETNIŠKIH STORITEV

Odvetniško nagrado strankam zaračunam glede na vrsto primera, obseg in vrsto pravne pomoči, ki jo stranka potrebuje, čas, iz katerega izvira pravni problem, zadeva ali pravni spor, področje prava in glede na dogovor s stranko:

  • prvenstveno skladno z Odvetniško tarifo, ki si jo lahko ogledate tukaj (povezava – URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=TARI184 ). Vrednost storitev, urejena z Odvetniško tarifo, je praviloma odvisna od časa, potrebnega za opravo posameznega dejanja, zapletenosti zadeve ter od vrednosti celotne zadeve,
  • po urni postavki, upoštevajoč pisni dogovor,
  • s pavšalnim mesečnim ali letnim zneskom (paket ali pavšal), glede na pisni dogovor.

Za konkretno oceno stroškov, predlagam, da se dogovorite na pravni posvet, kjer se v zvezi z vašim pravnim problemom pogovorite tudi o predvidenih stroških.

Socialno ogroženim posameznikom pomagam pri uveljavljanju pravice do brezplačne pravne pomoči (BPP), če za to izpolnjujejo predpisane pogoje. Sicer sem uvrščena na listo odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč in zagovarjajo po uradni dolžnosti (ex lege). Usposobljena sem tudi za zagovarjanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj.