Pokličite nas
041 527 505

CENIK

CENIK ODVETNIŠKIH STORITEV

Odvetniško nagrado strankam zaračunam glede na vrsto primera, obseg in vrsto pravne pomoči, ki jo stranka potrebuje, čas, iz katerega izvira pravni problem, zadeva ali pravni spor, področje prava in glede na dogovor s stranko:

  • prvenstveno skladno z Odvetniško tarifo, ki si jo lahko ogledate tukaj (LINK – URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=TARI184) – vrednost storitev, urejena z Odvetniško tarifo, je praviloma odvisna od časa, potrebnega za opravo posameznega dejanja, zapletenosti zadeve ter od vrednosti celotne zadeve,
  • po določbah Zakona o odvetniški tarifi, glede na postopek in dejanja, ki jih opravim za Vas, skladno z Odvetniško tarifo, ki jo je sprejela skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne 10. 4. 2010, ki si jo lahko ogledate tukaj (http://www.odv-zb.si/predpisi/prejsnje-odvetniske-tarife/tarifa-sprejeta-na-skupscini-ozs-10-4-2010),
  • po urni postavki, upoštevajoč pisni dogovor,
  • s pavšalnim mesečnim ali letnim zneskom (paket ali pavšal), glede na pisni dogovor.

Za konkretno oceno stroškov, predlagam, da se dogovorite za pravni posvet, kjer se v zvezi z vašim pravnim problemom pogovorite tudi o predvidenih stroških.

Socialno ogroženim posameznikom pomagam, da pridobijo pravico do brezplačne pravne pomoči (BPP), če za to izpolnjujejo predpisane pogoje. Sicer sem na listi odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč in zagovarjajo ex lege.